Thi Rạng rỡ Hồng Lam - Trường THCS Thanh Dũng

Video Giới thiệu

Chuyển đổi ngôn ngữ

Bạn bè bốn phương

Menu Nội Dung

Hỗ trợ trực tuyến

  • (Nguyễn Trường Thành)
  • (Nguyễn Xuân Nam)
  • (Trần Văn Thành)
  • (Võ Tiến Hưng)

Tin mới nổi bật.

Ảnh ngẫu nhiên

Copy_of_IMG_0531.jpg IMG_0219.jpg On_thay_thay_cua_chung_em1.swf 0.con_co.jpg 0.Me_hien_day_con.jpg 0.nguoiyeudau_go_to21_500.jpg 0.nguoiyeudau_500_01.jpg 0.nguoiyeudau_go_to101_500.jpg 0.1024Choi_Ji_Woo9673.jpg 0.1024Ha_Ji_Won9704.jpg 0.classical026[1].jpg 0.Tu_dai_My_Nhan_Trung_Quoc.jpg TinhMECON.ipg.jpg TINHBAN.ipg.jpg BOCAU.ipg.jpg HIVMECON.ipg.jpg 0.songque_sondau.jpg 0.thieu_nu_dep.jpg 0.Co_gioi_thi_nhao_vo_di.jpg 0.NHA_VAN_LI_LAN.bmp

Thành viên trực tuyến

0 khách và 0 thành viên

Sắp xếp dữ liệu

Liên kết FACEBOOK


No_photof
Họ và tên Đinh Thị Thu Hằng
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Đức Thanh
Quận/huyện Huyện Đức Thọ
Tỉnh/thành Hà Tĩnh
Chuyên môn Toán học
Điểm số 341 (xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Trần Thị Lâm An
Giới tính Nữ
Chức vụ Phó Hiệu trưởng
Đơn vị Trường THCS Đức Thanh
Quận/huyện Huyện Đức Thọ
Tỉnh/thành Hà Tĩnh
Điểm số 29 (xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Quản Trị
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/tieuhocducthanh
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Đức Thanh
Quận/huyện Huyện Đức Thọ
Tỉnh/thành Hà Tĩnh
Chuyên môn Ngoại ngữ
Điểm số 61 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Hòang Thị Minh Hiền
Giới tính Nữ
Website http://violet.vn/hoanghien12345
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Đức Thanh
Quận/huyện Huyện Đức Thọ
Tỉnh/thành Hà Tĩnh
Chuyên môn Ngữ văn
Điểm số 114 (xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Trần Thu Hiền
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Đức Thanh
Quận/huyện Huyện Đức Thọ
Tỉnh/thành Hà Tĩnh
Chuyên môn Công nghệ
Điểm số 89 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Trần Quốc Hoàn
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Bình Thịnh
Quận/huyện Huyện Đức Thọ
Tỉnh/thành Hà Tĩnh
Chuyên môn Ngữ văn
Điểm số 11183 (xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Phan Thị Hải
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Đức Thanh
Quận/huyện Huyện Đức Thọ
Tỉnh/thành Hà Tĩnh
Chuyên môn Ngữ văn, GDCD - GDNGLL
Điểm số 90 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Nguyễn Kim Lưu
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Đức Thanh
Quận/huyện Huyện Đức Thọ
Tỉnh/thành Hà Tĩnh
Chuyên môn Ngữ văn
Điểm số 371 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Trần Thị Bình
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Đức Thanh
Quận/huyện Huyện Đức Thọ
Tỉnh/thành Hà Tĩnh
Chuyên môn Thể dục, GDCD - GDNGLL
Điểm số 90 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Đinh Văn Khoa
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Đức Thanh
Quận/huyện Huyện Đức Thọ
Tỉnh/thành Hà Tĩnh
Chuyên môn Hóa học, Sinh học
Điểm số 76 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Hoàng Thị Minh Hiền
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Đức Thanh
Quận/huyện Huyện Đức Thọ
Tỉnh/thành Hà Tĩnh
Chuyên môn Ngữ văn
Điểm số 615 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Mai Văn Thuận
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Đức Thanh
Quận/huyện Huyện Đức Thọ
Tỉnh/thành Hà Tĩnh
Chuyên môn Mỹ thuật
Điểm số 83 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Nguyễn Thị Duyên
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Đức Thanh
Quận/huyện Huyện Đức Thọ
Tỉnh/thành Hà Tĩnh
Chuyên môn Toán học, Tin học
Điểm số 523 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Đậu Thị Bích Tiên
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Đức Thanh
Quận/huyện Huyện Đức Thọ
Tỉnh/thành Hà Tĩnh
Chuyên môn Ngữ văn
Điểm số 257 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Trần Thị Quý
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Đức Thanh
Quận/huyện Huyện Đức Thọ
Tỉnh/thành Hà Tĩnh
Chuyên môn Âm nhạc
Điểm số 90 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Trần Thị Lâm An
Giới tính Nữ
Website http://violet.vn/anthcsTD
Chức vụ Phó Hiệu trưởng
Đơn vị Trường THCS Đức Thanh
Quận/huyện Huyện Đức Thọ
Tỉnh/thành Hà Tĩnh
Điểm số 1370 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Trần Văn Học
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Đức Thanh
Quận/huyện Huyện Đức Thọ
Tỉnh/thành Hà Tĩnh
Chuyên môn Ngữ văn, Địa Lý
Điểm số 80 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Trần Thị Phương
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Đức Thanh
Quận/huyện Huyện Đức Thọ
Tỉnh/thành Hà Tĩnh
Chuyên môn Thể dục, GDCD - GDNGLL
Điểm số 89 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Trần Thị Thanh Mai
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Đức Thanh
Quận/huyện Huyện Đức Thọ
Tỉnh/thành Hà Tĩnh
Chuyên môn GD hướng nghiệp
Điểm số 73 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Trần Quốc Thường
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/nhothuong58
Chức vụ Hiệu trưởng
Đơn vị Trường THCS Đức Thanh
Quận/huyện Huyện Đức Thọ
Tỉnh/thành Hà Tĩnh
Điểm số 2510 (xem chi tiết)