Thi Rạng rỡ Hồng Lam - Trường THCS Thanh Dũng

Video Giới thiệu

Chuyển đổi ngôn ngữ

Bạn bè bốn phương

Menu Nội Dung

Hỗ trợ trực tuyến

  • (Nguyễn Trường Thành)
  • (Nguyễn Xuân Nam)
  • (Trần Văn Thành)
  • (Võ Tiến Hưng)

Tin mới nổi bật.

Ảnh ngẫu nhiên

Copy_of_IMG_0531.jpg IMG_0219.jpg On_thay_thay_cua_chung_em1.swf 0.con_co.jpg 0.Me_hien_day_con.jpg 0.nguoiyeudau_go_to21_500.jpg 0.nguoiyeudau_500_01.jpg 0.nguoiyeudau_go_to101_500.jpg 0.1024Choi_Ji_Woo9673.jpg 0.1024Ha_Ji_Won9704.jpg 0.classical026[1].jpg 0.Tu_dai_My_Nhan_Trung_Quoc.jpg TinhMECON.ipg.jpg TINHBAN.ipg.jpg BOCAU.ipg.jpg HIVMECON.ipg.jpg 0.songque_sondau.jpg 0.thieu_nu_dep.jpg 0.Co_gioi_thi_nhao_vo_di.jpg 0.NHA_VAN_LI_LAN.bmp

Thành viên trực tuyến

0 khách và 0 thành viên

Sắp xếp dữ liệu

Liên kết FACEBOOK


Tiết 16 kiểm tra hoá học 8 có ma trận

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đinh Văn Khoa
Ngày gửi: 20h:44' 30-10-2011
Dung lượng: 55.0 KB
Số lượt tải: 9
Số lượt thích: 0 người
Tiết Kiểm tra hoá học 8
I. Mục tiêu :
- Học sinh rèn luyện được kỷ năng làm bài
- Có ý thức tự giác làm bài
- Học sinh nắm được kiến thức nội dung chương
II . chuẩn bị
Gv: Đề kiểm tra
Hs: Ôn lại nội dung kiến thức của chương và một số dụng cụ khác
III. Ma trận:
Nội dung kiến thức
 Biết
 hiểu
Vận dụng
 Cộng


 TN
TL
TN
TL
TN
TL


1. Nguyên tử- nguyên tố hoá học
1
0,5 đ

1
o,5 đ2
1 điểm

2. Đơn chất, hợp chất và phân tử
2
1 đ

1
0,5 đ

1
0,5 đ

4
2 điểm

3. Hoá trị-công thức hoá học
1
0,5 đ

1
0,5 đ
1
3 đ


3
4 điểm

4. Tổng hợp

1
3 điểm
1
3 điểm

Tổng số câu
Tổng số điểm
4
2 điểm

3
1,5 điểm
1
3 điểm
1
0,5 điểm
1
3 điểm
10
10 điểm

IV. Đề ra:
A. Phần trắc nghiệm: ( 4điểm )
Câu 1 (0,5 điểm): Để tạo thành phân tử của một hợp chất thì tối thiểu cần phải có bao nhiêu loại nguyên tử?
A. Hai loại nguyên tử B. Ba loại nguyên tử C. Một loại nguyên tử D. A, B, C đều đúng
Câu 2 (0,5 điểm): Một hợp chất phân tử gồm một nguyên tố M liên kết với bốn nguyên tử H có khối lượng bằng nguyên tử O. Nguyên tử khối của nguyên tố M là:
A. 12 đvc B. 13 đvc C. 14 đvc D. 16 đvc
Câu 3 (0,5 điểm): Dựa vào dấu hiệu nào dới đây để phân biệt phân tử của hợp chất khác với phân tử của đơn chất?
A. Số lợng nguyên tử trong phân tử B. Số nguyên tố hoá học có trong phân tử
C. Tính chất hoá học của chất D. Tính chất vật lí của chất
Câu 4 (0,5 điểm): Cho biết công thức hoá học của nguyên tố X với O và hợp chất của nguyên tố Y với H như sau: X2O3, YH2. Hãy chọn công thức hoá học nào là đúng trong các hợp chất của X và Y trong số các hợp chất sau đây:
A. XY2 B. X2Y C. X3Y2 D. X2Y3
Câu 5(0,5điểm) : Nguyên tử có khả năng liên kết với nhau do loại hạt nào ?
A. Nơtro B. Proton C. Electron D. Proton và nơtron
Câu 6: Cho axit photphoric (H3PO4). Công thức hợp chất tạo bởi giữa kẽm Zn(II) và PO4 là:
A. Zn2PO4 B. ZnPO4 C. Zn3(PO4)2 D. Zn2(PO4)3
Câu 7(0,5điểm) Cho CTHH : Cl2, ZnCl2, Al2O3, Ca, NaNO3, KOH
A. 3 và 3 B. 5 và 1
C. 2 và 4 D. 1 và 5
Câu 8. (0,5điểm) Công thức hóa học của axit nitric( biết trong phân tử có 1H, 1N, 3O) là:
A. HNO3; B. H3NO; C. H2NO3; D. HN3O.

B. Phần tự luận: (6 điểm )
Câu 1(3 điểm): Lập công thức của các hợp chất gồm:
a. Kali (I) và nhóm SO4 (II)
b. Nhôm (III) và nhóm NO3(I)
c. S
 
Gửi ý kiến