Thi Rạng rỡ Hồng Lam - Trường THCS Thanh Dũng

Video Giới thiệu

Chuyển đổi ngôn ngữ

Bạn bè bốn phương

Menu Nội Dung

Hỗ trợ trực tuyến

  • (Nguyễn Trường Thành)
  • (Nguyễn Xuân Nam)
  • (Trần Văn Thành)
  • (Võ Tiến Hưng)

Tin mới nổi bật.

Ảnh ngẫu nhiên

Copy_of_IMG_0531.jpg IMG_0219.jpg On_thay_thay_cua_chung_em1.swf 0.con_co.jpg 0.Me_hien_day_con.jpg 0.nguoiyeudau_go_to21_500.jpg 0.nguoiyeudau_500_01.jpg 0.nguoiyeudau_go_to101_500.jpg 0.1024Choi_Ji_Woo9673.jpg 0.1024Ha_Ji_Won9704.jpg 0.classical026[1].jpg 0.Tu_dai_My_Nhan_Trung_Quoc.jpg TinhMECON.ipg.jpg TINHBAN.ipg.jpg BOCAU.ipg.jpg HIVMECON.ipg.jpg 0.songque_sondau.jpg 0.thieu_nu_dep.jpg 0.Co_gioi_thi_nhao_vo_di.jpg 0.NHA_VAN_LI_LAN.bmp

Thành viên trực tuyến

0 khách và 0 thành viên

Sắp xếp dữ liệu

Liên kết FACEBOOK


Gốc > THÔNG TIN CHUNG >

văn bản chỉ đạo dạy thêm trong hè 2013 của SGD Hà Tĩnh

UBND TỈNH HÀ TĨNH

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 

 
   
 

Số:593/SGDĐT-GDTrH

V/v hướng dẫn thực hiện dạy thêm, học thêm trong hè 2013.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 
   
 

Hà Tĩnh, ngày 29 tháng 5 năm 2013

 

 

 Kính gửi:

           -  Hiệu trưởng các trường THPT;

                        - Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố, thị xã.

 

 

Ngày 10/10/2012, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 2942/QĐ-UBND Quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh, Sở GD&ĐT có Công văn số 1590/SGDĐT-GDTrH ngày 13/11/2012 hướng dẫn một số nội dung cụ thể trong tổ chức thực hiện. Qua gần một năm triển khai, việc dạy thêm, học thêm ở các cơ sở giáo dục đã được tổ chức, quản lý chặt chẽ và có hiệu quả hơn, góp phần nâng cao chất lượng dạy học ở các nhà trường.

Tuy nhiên việc quản lý dạy thêm, học thêm ở một số đơn vị vẫn còn chưa chặt chẽ (từ việc cấp giấy phép đến việc thanh tra, kiểm tra, xử lý việc dạy học của các cá nhân, tổ chức, các nhà trường); hiện tượng dạy thêm trái quy định vẫn xảy ra ở nhiều nơi.

Để thực hiện nghiêm túc các quy định của Bộ và của tỉnh, tiếp tục chấn chỉnh việc dạy thêm, học thêm trên địa bàn toàn tỉnh trong thời gian tới, Sở yêu cầu các đơn vị thực hiện một số nội dung sau:

  1. 1.   Báo cáo kết quả quản lý dạy thêm, học thêm trong năm học 2012-2013

1.1. Đối với các phòng GD&ĐT, báo cáo theo các nội dung

                 - Kết quả cấp phép cho các tổ chức, cá nhân dạy thêm, học thêm bậc Tiểu học, cấp THCS trong nhà trường và ngoài nhà trường gồm: số đơn vị, cá nhân được cấp phép; thời gian cho phép dạy thêm, học thêm trong năm học 2012-2013; mức thu học phí (trung bình)/1 học sinh/1 buổi học thêm; số buổi trên tuần (cao nhất, thấp nhất, bình quân); tình hình dạy thêm, học thêm trên địa bàn của đơn vị quản lý;

                 - Công tác kiểm tra, xử lý các trường hợp sai phạm:

+ Số lần thanh tra, kiểm tra; số giáo viên vi phạm (dạy thêm không có giấy phép, dạy thêm sai quy định của giấy phép);

+ Số giáo viên vi phạm bị xử lý.

                 - Nhận định, đánh giá chung về việc tổ chức, quản lý dạy thêm, học thêm trên địa bàn; các giải pháp và đề xuất, kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả quản lý.

1.2. Đối với các trường THPT, báo cáo theo các nội dung

            - Việc tổ chức dạy thêm, học thêm trong nhà trường (số học sinh tham gia học thêm, số giáo viên tham gia dạy thêm, mức thu học phí trung bình/1 học sinh/1 buổi học thêm, số buổi/tuần). Số giáo viên dạy thêm trong trường nhưng ngoài thời khóa biểu đã quy định của trường…

            - Việc dạy thêm học thêm ngoài nhà trường: Số giáo viên của nhà trường có tổ chức dạy thêm ngoài trường trái quy định; 

           - Công tác quản lý, thanh tra, kiểm tra, xử lý sai phạm của hiệu trưởng đối với việc dạy thêm học thêm. Riêng các đơn vị chưa được Sở cấp phép nhưng vẫn tổ chức dạy thêm,  học thêm phải báo cáo rõ lý do.

- Nhận định, đánh giá chung về việc tổ chức, quản lý dạy thêm, học thêm trên địa bàn; các giải pháp và đề xuất, kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả quản lý.

2. Việc dạy thêm trong hè 2013

Tất cả các tổ chức, cá nhân không được dạy thêm  trong hè 2013 dưới bất kỳ hình thức nào, trừ các trường hợp sau:

        2.1. Ôn thi tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2013: Các trường THPT có thể tổ chức các lớp ôn thi tuyển sinh vào đại học, cao đẳng năm 2013 cho học sinh của trường trên tinh thần học sinh tự nguyện đăng ký (môn học, giáo viên giảng dạy, thời lượng học thêm của từng môn). Việc tổ chức ôn thi chỉ thực hiện trong tháng 6/2013. Các trường có tổ chức ôn thi tuyển sinh báo cáo về Sở số lớp, học sinh ôn thi và số giáo viên tham gia giảng dạy.

        2.2. Ôn thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT:Các phòng GD&ĐT chỉ đạo và quản lý việc dạy ôn thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT (ba môn: Toán, Ngữ văn, Vật lý) đối với các trường THCS trên tinh thần tự nguyện của phụ huynh, học sinh; tránh tình trạng bắt học sinh phải học thêm quá nhiều. Trong quá trình dạy ôn thi, ngoài việc hệ thống, củng cố kiến thức cần hướng dẫn học sinh cách tự ôn tập, luyện kỹ năng làm bài. Việc ôn thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT kết thúc trước ngày 24/6/2013.

         2.3. Ôn tập kiến thức cho đối tượng học sinh xếp loại học lực yếu trong năm học 2012-2013: Căn cứ vào nguyện vọng của học sinh về môn phải thi lại, thời lượng cần ôn tập, các trường bố trí giáo viên và lên thời khoá biểu ôn tập cho học sinh trước khi tổ chức thi lại. Việc ôn tập chỉ tổ chức trong thời gian từ đầu tháng 8/2013, kết thúc trước ngày 15/8/2013 và không được thu tiền của học sinh.

         2.4. Bồi dưỡng kiến thức cho học sinh giỏi tham gia thi chọn các đội tuyển dự thi học sinh giỏi quốc gia năm học 2013-2014: Căn cứ kế hoạch thi chọn các đội dự tuyển, đội tuyển dự thi học sinh giỏi quốc gia năm học 2013-2014, Sở đã giao Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh xây dựng kế hoạch bồi dưỡng và thông báo cho các đơn vị có học sinh được tham dự kỳ thi chọn đội dự tuyển thi học sinh giỏi quốc gia của tỉnh, bắt đầu từ tháng 7/2013. Học sinh tham gia bồi dưỡng không phải nạp tiền học.

Sở yêu cầu thủ trưởng các đơn vị triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung Công văn này; thông báo công khai, rộng rãi đến tất cả cán bộ, giáo viên, học sinh trong đơn vị về việc dạy thêm, học thêm trong hè 2013; tăng cường công tác quản lý, thanh tra, kiểm tra (nhất là đối tượng trẻ mầm non đã hoàn thành chương trình mẫu giáo năm tuổi chuẩn bị vào  học lớp 1 và học sinh tiểu học) đồng thời xử lý những tập thể, cá nhân vi phạm theo các quy định tại Quyết định số 2942/QĐ-UBND ngày 10/10/2012 Quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh và các quy định của Ngành.

Những nội dung báo cáo theo quy định trên kèm số liệu theo các biểu mẫu sau gửi về Sở (qua ông Phan Đăng Quang - Phó trưởng Phòng GDTrH) trước ngày 10/06/2013.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Giám đốc, các Phó Giám đốc;

- UBND huyện, thành phố, thị xã;

- Website Ngành;

- Lưu: VT, GDTrH.

GIÁM ĐỐC

 

(Đã ký)

 

  Trần Trung Dũng

 


Nhắn tin cho tác giả
Nguyễn Viết Hưởng @ 15:20 02/06/2013
Số lượt xem: 260
Số lượt thích: 0 người
 
Gửi ý kiến