Thi Rạng rỡ Hồng Lam - Trường THCS Thanh Dũng

Video Giới thiệu

Chuyển đổi ngôn ngữ

Bạn bè bốn phương

Menu Nội Dung

Hỗ trợ trực tuyến

  • (Nguyễn Trường Thành)
  • (Nguyễn Xuân Nam)
  • (Trần Văn Thành)
  • (Võ Tiến Hưng)

Tin mới nổi bật.

Ảnh ngẫu nhiên

Copy_of_IMG_0531.jpg IMG_0219.jpg On_thay_thay_cua_chung_em1.swf 0.con_co.jpg 0.Me_hien_day_con.jpg 0.nguoiyeudau_go_to21_500.jpg 0.nguoiyeudau_500_01.jpg 0.nguoiyeudau_go_to101_500.jpg 0.1024Choi_Ji_Woo9673.jpg 0.1024Ha_Ji_Won9704.jpg 0.classical026[1].jpg 0.Tu_dai_My_Nhan_Trung_Quoc.jpg TinhMECON.ipg.jpg TINHBAN.ipg.jpg BOCAU.ipg.jpg HIVMECON.ipg.jpg 0.songque_sondau.jpg 0.thieu_nu_dep.jpg 0.Co_gioi_thi_nhao_vo_di.jpg 0.NHA_VAN_LI_LAN.bmp

Thành viên trực tuyến

0 khách và 0 thành viên

Sắp xếp dữ liệu

Liên kết FACEBOOK


Gốc > THÔNG TIN CHUNG >

thông báo môn thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2012-2013

UBND TỈNH HÀ TĨNH

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 

 
   
 

Số: 513 /SGDĐT-GDTrH

V/v:  Thông báo các môn thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2013- 2014.

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 
   
 

                 

      Hà Tĩnh, ngày 10 tháng 5   năm 2013

 

            Kính gửi:

                           - Trưởng phòng GD&ĐT các huyện, thị xã, thành phố;

                   - Hiệu trưởng trường PTDT Nội trú.

 

  Căn cứ Thông tư số 02/2013/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 01 năm 2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông;

       Thực hiện kế hoạch, nhiệm vụ năm học 2012-2013 của Sở GD&ĐT về việc tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2013-2014, Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Tĩnh quyết định các môn thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2013 -2014 là môn: Toán, Ngữ  vănVật lí.

Hình thức thi: Tự luận (cả 3 môn).

Thời gian làm bài thi: Môn Toán và Ngữ văn 120 phút, môn Vật lí: 60 phút.

Ngày thi: 27, 28 tháng 6 năm 2013 (Sở sẽ có Công văn hướng dẫn cụ thể về lịch thi của từng môn).

        Nhận được công văn này, Sở yêu cầu các phòng GD&ĐT thông báo kịp thời đến tận giáo viên, học sinh các trường THCS và chỉ đạo các trường tổ chức ôn tập để nâng cao chất lượng kỳ thi tuyển sinh sắp tới./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;     

- Giám đốc, các Phó Giám đốc;

- Phòng KT&KĐCLGD, Thanh tra,

   Kế hoạch -Tài chính, Văn phòng Sở;

- Website của Sở;

- Lưu: VT, GDTrH.

 

GIÁM ĐỐC

 

 

                              (Đã kí)

 

 

Trần Trung Dũng

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Nhắn tin cho tác giả
Nguyễn Viết Hưởng @ 09:42 11/05/2013
Số lượt xem: 143
Số lượt thích: 0 người
 
Gửi ý kiến